Du er her: Forsiden

Velkommen til Moen Gård!

Moen gård ligger i et åpent, vakkert jordbruks-landskap på Berget over Ulefoss. Gården ble ryddet på 1600 tallet. I 1906 ble den kjøpt av oldefar til dagens eier, Reidar Holstad.

2_reidar_holstad_oversikt_610x004Til gården hører 5 bygninger og i tillegg en kårbolig beliggende på Herregårdsjordet. Det nye uthuset danner rammen om et tun, sammen med hovedhuset og bryggerhuset. Moen Gård produserer egg, korn, poteteter og grønnsaker for salg, i tillegg til andre gårdsmatprodukter.

Godkjent
Moen Gård er godkjent av Norsk gardsmat. Norsk Gardsmat er en organisering av gårdsbruk som tilbyr matvarer innen spesialområder. Medlemsgårder finnes over hele landet; de fleste har gårdsbutikk,
mange har også servering av lokale spesialiteter.
gammelt
Historie
Det gamle uthuset lå på nedsiden av hovedhuset. Her finnes også en hestekjørevandring som drev treskeverket i den gamle låven. En Gråtass bensintraktor kom til gården i 1950. I dag er det tre traktorer, skurtresker, bulldozer, beltegravemaskin, to korntørker og ulike landbruksredskaper på gården.

Hønsegård med noe attåt
overrekkelse Reidar Holstad  fikk i 2008 Bygde- utviklingsprisen. Den fikk han etter at gården ble anbefalt av Midt Telemark Landbrukskontor til Innovasjon Norge, Telemark, som deler ut den årlige prisen. Moen gård fikk BU - prisen fordi de har brukt de mulighetene gården byr på, og har videreutviklet dem med basis i tradisjonell landbruksnæring, til også å omfatte andre tilbud. Gården sysselsetter i dag 9 deltidsansatte og har en betydelig omsetning. I tilegg til æren og diplomet, fulgte det også i alt 250.000 kroner til investeringer, med i prisen.

 

Spørsmål?

Kontakt Reidar på telefon Telefon: 95 13 19 13.